Đội ngũ BSA

Chúng tôi tin rằng giáo dục trẻ em là một nghề nghiệp đầy thách thức. Không chỉ dạy kiến thức và kỹ năng cho học sinh, chúng tôi còn là những người truyền cảm hứng, động viên khuyến khích và hỗ trợ các em. Chúng tôi cũng tin vào sức mạnh của niềm vui trong công việc và cuộc sống. Vì vậy, chúng tôi tìm niềm vui trong công việc khi chứng kiến sự tiến bộ và hạnh phúc mỗi ngày của học sinh. Đồng thời, mang đến và sẻ chia cho nhau thật nhiều niềm vui sau giờ làm việc. Cùng nhau, chúng tôi xây dựng tinh thần đồng đội, mang đến tiếng cười, động lực, từ đó làm nên sự đổi mới và sáng tạo cho cuộc sống.

Chúng tôi là Giáo viên và Nhân viên của BSA!

School grid 01School grid 01School grid 01School grid 01School grid 01School grid 01School grid 01School grid 01School grid 01School grid 01School grid 01School grid 01School grid 01School grid 01School grid 01School grid 01

Đội ngũ BSA

Staff #1

Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chủ trường - Hiệu trưởng

Staff #1

Cô Trần Thị Quỳnh Trang

Giám đốc Chương trình & Nhân sự

Staff #1

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giám đốc Tài chính

Staff #1

Ông Trung Tuấn Dũng

Giám đốc Đối ngoại Quốc tế

Staff #1

Ông Trung Tuấn Cường

Giám đốc Chiến lược

Một khởi đầu tốt chocuộc sống tốt đẹp hơn

Đăng ký tư vấn