Chứng chỉ Cambridge

Chứng chỉ quốc tế

Từ tháng 2/2017, Blue Sky Academy được công nhận là Thành viên các Trường Quốc tế Cambridge (Cambridge International School) bởi Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge (CIE) - một tổ chức giáo dục hàng đầu cung cấp các chương trình học và văn bằng quốc tế đa dạng cho các em học sinh từ 5 đến 19 tuổi, hiện đang được triển khai tại trên 10,000 trường học ở 160 quốc gia trên thế giới.


Học sinh tại BSA sẽ thi để lấy các bằng cấp quốc tế của Cambridge như Cambridge Checkpoints, IGCSE và A Level. Ngoài ra, Blue Sky còn có được ủy thác của tổ chức khảo thí quốc tế này để thiết lập các trung tâm tổ chức thi ngay tại trường, giúp cho học sinh có thể lấy bằng cấp quốc tế mà không phải đăng ký qua các đơn vị trung gian nào.


Cambridge

Tháng 9/2018, Cambridge đã đổi tên hệ đào tạo CIE (Cambridge International Examinations) thành CAIE (Cambridge Assessment International Education), nhằm nhấn mạnh hai giá trị cốt lõi là tổ chức khảo thí và cung cấp các chương trình giáo dục quốc tế. Với những nỗ lực của mình, Cambridge vừa nhảy vọt từ vị trí thứ 4 lên thứ 2 trong danh sách các trường Đại học uy tín nhất trên toàn thế giới. Đứng đầu bảng xếp hạng là Đại học Oxford (Anh). Bảng xếp hạng này do Times Higher Education (THE) – tạp chí về tin tức và các vấn đề giáo dục bậc cao – chuyên tổng hợp, phân tích và xếp hạng các trường đại học trên thế giới từ năm 2004 đến nay.

Cambridge

Chương trình học

Chương trình giáo dục Blue Sky Academy cung cấp cho học sinh nền tảng học vấn vững chắc, thông qua sự kết hợp hài hòa giữa 3 chương trình: Chương trình Giáo dục Quốc gia – Chương trình Quốc tế Cambridge – Chương trình Phát triển toàn diện, giúp các em thành công trong cuộc sống cũng như ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Tiểu học

Xây dựng nền tảng vững chắc về mặt học thuật, sự thông hiểu và cảm quan về nghệ thuật và công nghệ, và những thói quen lành mạnh về rèn luyện thể chất và phát triển nhân cách

Program 01

Mầm non

Đặt nền tảng cho những bước đi đầu đời, giúp các bé hình thành nên các nhân cách đẹp và thái độ sống tốt để lĩnh hội kiến thức và những kĩ năng tích cực cho những năm học tiếp theo

Program 02

Trung học cơ sở

Được thiết kế giúp các học sinh đào sâu và mở rộng kiến thức về mặt học thuật, tập trung tăng cường phát triển về mặt thể chất, cảm xúc, giao tiếp xã hội và trí tuệ

Program 03

Một khởi đầu tốt chocuộc sống tốt đẹp hơn

Đăng ký tư vấn