Một khởi đầu tốt cho cuộc sống tốt đẹp hơn

Đời sống học đường

Khi bạn ngắm nhìn những hình ảnh này, xin hãy ghi nhớ tuyên bố đầy khát vọng của BSA về sứ mệnh đào tạo một thế hệ trẻ hạnh phúc, tự lập, sáng tạo, có trí tuệ và đam mê học hỏi suốt đời. Chúng tôi đã rất nỗ lực để nắm bắt niềm vui, vẻ đẹp và quan trọng nhất là thực tế của những gì chắc chắn sẽ đi vào lịch sử của Blue Sky Academy. Bởi vậy, hy vọng bạn sẽ thấy lấp lánh niềm vui được học tập, được làm việc, được sống của từng học sinh, giáo viên hay nhân viên BSA trong một môi trường giáo dục mà trẻ em luôn cảm thấy an toàn, luôn có cơ hội khám phá bản thân và thế giới xung quanh.

Những hoạt động tại BSA

Một khởi đầu tốt chocuộc sống tốt đẹp hơn

Đăng ký tư vấn