My image alt text

Chương trình giáo dục Blue Sky Academy cung cấp cho học sinh nền tảng học vấn vững chắc, thông qua sự kết hợp hài hòa giữa 3 chương trình: Chương trình Giáo dục Quốc gia – Chương trình Quốc tế Cambridge – Chương trình Phát triển toàn diện, giúp các em thành công trong cuộc sống cũng như ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Năm học 2024-2025, trường tuyển sinh các lớp đầu cấp học như sau:

1. Lớp 2-3 tuổi | Khối Mầm non:

- Chỉ tiêu: 36 học sinh/ 02 lớp;

- Điều kiện xét tuyển: Phỏng vấn đầu vào.

2. Lớp 1 | Tiểu học:

- Chỉ tiêu: 36 học sinh/ 02 lớp;

- Điều kiện xét tuyển:

  • Phỏng vấn đầu vào (tiếng Việt và tiếng Anh) nếu tham gia chương trình tiền Tiểu học tại Blue Sky;

  • Kiểm tra năng lực đầu vào (môn tiếng Việt, Toán và tiếng Anh) nếu nhập học sau ngày 01/8/2024.

3. Lớp 6 | Trung học cơ sở

- Chỉ tiêu: 36 học sinh/ 02 lớp;

- Điều kiện xét tuyển:

  • Xét điểm kiểm tra môn Toán và Tiếng Việt (chưa làm tròn) cuối học kì 2 – lớp 5 Tiểu học theo đề chung của thành phố;

  • Kiểm tra năng lực đầu vào môn Tiếng Anh (thi viết và phỏng vấn) đối với học sinh không hoàn thành chương trình Tiểu học tại BSA.

Bên cạnh đó, BSA vẫn tiếp tục tuyển sinh bổ sung các lớp giữa cấp.

Vui lòng liên hệ 0818 700 990 hoặc đến trực tiếp tại Văn phòng BSA tại Số 03 Hoàng Nghĩa Lương – Phường Lê Lợi – Thành phố Vinh để biết thêm chi tiết.

Một khởi đầu tốt chocuộc sống tốt đẹp hơn

Đăng ký tư vấn