Tham gia vào BSA

Chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện

hero

From:

To:

Giáo viên Tiểu học

Trong những năm qua, Blue Sky Academy luôn đặc biệt chú trọng việc tuyển chọn, bồi dưỡng và phát huy tiềm năng của đội ngũ giáo viên. Nhà trường coi đó là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược nâng cao chất lượng dạy và học. Giáo viên được làm việc trong môi trường giáo dục lý tưởng, chuyên nghiệp, năng động, luôn tiên phong trong áp dụng công nghệ tiên tiến vào dạy và học. Chúng tôi đang cần tuyển 02 Giáo viên Tiểu học cho năm học 2023-2024.

Xem thêm

From:

To:

Giáo viên Ngữ Văn Trung học cơ sở

Trong những năm qua, Blue Sky Academy luôn đặc biệt chú trọng việc tuyển chọn, bồi dưỡng và phát huy tiềm năng của đội ngũ giáo viên. Nhà trường coi đó là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược nâng cao chất lượng dạy và học. Giáo viên được làm việc trong môi trường giáo dục lý tưởng, chuyên nghiệp, năng động, luôn tiên phong trong áp dụng công nghệ tiên tiến vào dạy và học. Chúng tôi đang cần tuyển 01 Giáo viên Ngữ văn cho năm học 2023-2024.

Xem thêm

From:

To:

Giáo viên tiếng Anh

Blue Sky Academy (www.bsa.edu.vn) is a Cambridge International School (VN239) located in the beautiful municipal Vinh city of Nghe An province, Vietnam. Vinh is a first-tier city in north central Vietnam. Its vicinity to both the beaches and the mountains makes a great alternative to the crowded streets of Hanoi and Ho Chi Minh City. We are looking for 2 English Teacher for Primary/ Secondary for the upcoming academic year 2023/24.

Xem thêm
Đăng ký tư vấn