My image alt text

Ban thường trực đại diện Hội Cha mẹ học sinh gồm những Ông, Bà sau đây:

1. Ông Trần Hữu Tài: Chủ tịch Ban thường trực, phụ trách chung;

2. Bà Phạm Thị Thanh Hà: Phó Chủ tịch Ban thường trực - Phụ trách công tác tài chính, hậu cần;

3. Bà Lê Thị Xuân: Phó Chủ tịch Ban thường trực - Phụ trách hoạt động khối Trung học;

4. Bà Nguyễn Minh Đức: Phó Chủ tịch Ban thường trực - Phụ trách hoạt động khối Tiểu học, hỗ trợ các hoạt động Đoàn, Đội, văn thể mỹ của nhà trường;

5. Bà Ngô Thị Thương Thương: Phó chủ tịch Ban thường trực - Phụ trách hoạt động khối Mầm non; hỗ trợ và giám sát nhà trường thực hiện chế độ dinh dưỡng của học sinh;

6. Bà Trần Vĩnh Ngọc: Ủy viên Ban thường trực - Phụ trách công tác thi đua, tuyên truyền;

7. Bà Cù Thị Huyền Trang: Ủy viên Ban thường trực;

8. Bà Lưu Thị Hồng Nhung: Ủy viên Ban thường trực.

Một khởi đầu tốt chocuộc sống tốt đẹp hơn

Đăng ký tư vấn