My image alt text

Danh sách Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh BSA năm học 2023-2024:

 1. Ông Trần Hữu Tài - Trưởng ban đại diện;

2. Bà Nguyễn Minh Đức - Phó ban, Phụ trách hoạt động khối Trung học cơ sở, đại diện Chi hội lớp 6D;

3. Bà Ngô Thị Thương Thương - Phó ban, Phụ trách hoạt động khối Tiểu học, đại diện Chi hội lớp 1D;

4. Bà Hà Thị Phương Hiền - Phụ trách hoạt động khối Mầm non, đại diện Chi hội lớp 3A;

5. Bà Hồ Quỳnh Trang - Phụ trách Tài chính, đại diện Chi hội lớp 3D & 4D;

6. Bà Phan Thị Hoa Trâm - Đại diện Chi hội lớp 2A;

7. Bà Nguyễn Thị Lúa - Đại diện Chi hội lớp 3B;

8. Bà Phan Quỳnh Nga - Đại diện Chi hội lớp 4A;

9. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Đại diện Chi hội lớp 4B;

10. Bà Ngô Thị Thu Hà - Đại diện Chi hội lớp 5A;

11. Bà Nguyễn Ngọc Tâm - Đại diện Chi hội lớp 5B;

12. Bà Nguyễn Thị Ngọc - Đại diện Chi hội lớp 1E;

13. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Đại diện Chi hội lớp 2D;

14. Bà Lâm Thị Thanh Hải - Đại diện Chi hội lớp 2E;

15. Bà Lê Thị Quỳnh Trang - Đại diện Chi hội lớp 3E & 5D;

16. Bà Lê Thị Vân Huyền - Đại diện Chi hội lớp 4E;

17. Bà Hoàng Thị Huyền Trang - Đại diện Chi hội lớp 5E;

18. Bà Nguyễn Thị Phương Nhật - Đại diện Chi hội lớp 6E;

19. Bà Trần Thị Thu Hà - Đại diện Chi hội lớp 7D;

20. Bà Phan Thị Vân An - Đại diện Chi hội lớp 9D.

Một khởi đầu tốt chocuộc sống tốt đẹp hơn

Đăng ký tư vấn