Khối Trung học cơ sở

10-11-2017

Lớp 6D - Lê Thị Thi chủ nhiệm

Lớp 6E - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chủ nhiệm

Lớp 7D - Lê Thị Tân chủ nhiệm

Lớp 8D - Phạm Thị Hương Giang chủ nhiệm

Lớp 9D - Đậu Thị Tâm chủ nhiệm

Bản quyền © 2021 Blue Sky Academy