Giáo viên Phổ thông

09-11-2017


Khối Phổ thông được quản lý bởi 3 Hiệu phó:

 1. Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phụ trách chung;
 2. Cô Trần Thị Hằng - Quản lý chương trình Cambridge;
 3. Cô Trần Thị Thoa - Quản lý Cơ sở vật chất và Dinh dưỡng;

Cấp Tiểu học có 11 giáo viên, gồm:

 1. Cô Dương Thị Minh Nụ;
 2. Cô Trần Thị Huyền;
 3. Cô Nguyễn Thị Lệ;
 4. Cô Vũ Thị Loan;
 5. Cô Hà Thị Diệu;
 6. Cô Lang Thị Mỹ Hảo;
 7. Cô Hoàng Thị Thoa;
 8. Cô Hoàng Thị Thu;
 9. Cô Trần Thị Huyền Trang;
 10. Cô Phan Thị Tú Anh;
 11. Cô Nguyễn Thị Yến Nhi.

Cấp Trung học cơ sở có 11 giáo viên, gồm:

 1. Cô Đậu Thị Tâm - Giáo viên Toán;
 2. Cô Lê Thị Tân - Giáo viên Văn;
 3. Cô Trần Thị Thanh Trà - Giáo viên Toán;
 4. Cô Trần Hà Phương - Giáo viên Văn;
 5. Thầy Trần Mậu Sâm - Giáo viên Vật Lý;
 6. Cô Vương Thị Hoài Thanh - Giáo viên Văn & GDCD;
 7. Cô Trần Thị Huyền Trang - Giáo viên Địa lý;
 8. Cô Lê Thị Hà - Giáo viên Hóa học;
 9. Cô Nguyễn Thị Hiền - Giáo viên Sinh học & Công nghệ;
 10. Cô Phạm Thanh Hằng - Giáo viên Lịch sử;
 11. Cô Trần Phương Thảo Vy - Giáo viên Tiếng Trung.

Bản quyền © 2022 Blue Sky Academy