Giáo viên Phổ thông

09-11-2017

Cấp Tiểu học có 17 giáo viên, gồm:

 1. Cô Dương Thị Minh Nụ;
 2. Cô Trần Thị Huyền;
 3. Cô Nguyễn Thị Lệ;
 4. Cô Vũ Thị Loan;
 5. Cô Hà Thị Diệu;
 6. Cô Lang Thị Mỹ Hảo;
 7. Cô Nguyễn Thị Hằng;
 8. Cô Dương Thị Nga;
 9. Cô Nguyễn Thị Chi;
 10. Cô Nán Thị Hà;
 11. Cô Hoàng Thị Thoa;
 12. Cô Võ Thị Cẩm Xuyến;
 13. Thầy Nguyễn Trần Sơn;
 14. Cô Nguyễn Thị Văn;
 15. Cô Lưu Thị Hà;
 16. Cô Võ Thị Yến;
 17. Cô Nguyễn Thị Hà Trang

Cấp Trung học cơ sở có 11 giáo viên, gồm:

 1. Ms. Đậu Thị Tâm - Giáo viên Toán;
 2. Ms. Lê Thị Tân - Giáo viên Văn;
 3. Ms. Phạm Thị Hương Giang - Giáo viên Sinh học & Công nghệ;
 4. Ms. Lê Thị Thi - Giáo viên Văn & Lịch sử;
 5. Ms. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Giáo viên Toán;
 6. Mr. Nguyễn Minh Nam - Giáo viên Vật Lý;
 7. Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Giáo viên Sinh học & Công nghệ;
 8. Ms.Vương Thị Hoài Thanh - Giáo viên Văn & GDCD;
 9. Ms. Phạm Thị Huế - Giáo viên Địa lý;
 10. Ms. Lê Thị Hà - Giáo viên Hóa học;
 11. Ms. Đinh Yến Nhi - Giáo viên Tiếng Trung.

Bản quyền © 2021 Blue Sky Academy