Nhân viên Hành chính - Phục vụ

10-11-2017

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - PHỤC VỤ

Trưởng bộ phận: Doãn Trường Giang;

Nhân viên tuyển sinh: Nguyễn Lê Khánh Huyền.

Tổ Bếp gồm có 09 nhân viên:

 1. Nguyễn Thị Hồng Trang - Quản lý;
 2. Biện Thị Mến - Phụ trách thực đơn, Kho thực phẩm;
 3. Nguyễn Thị Hà;
 4. Lê Thị Lệ Sáng;
 5. Cao Thị Thủy;
 6. Nguyễn Thị Thanh;
 7. Nguyễn Thị Lam;
 8. Võ Thị Loan;
 9. Phan Thị Na.

Tổ Vệ sinh Công nghiệp gồm có 04 nhân viên:

 1. Nguyễn Thị Loan - Tổ trưởng;
 2. Nguyễn Thị Phương;
 3. Võ Thị Long;
 4. Nguyễn Thị Thu.

Tổ Bảo vệ gồm có 03 người:

 1. Lê Đình Thực - Tổ trưởng Tổ Bảo vệ;
 2. Dương Xuân Tiến;
 3. Đặng Văn Đàn.

Nhân viên Y tế: Nguyễn Thị Nhất

Tổ Kỹ Thuật gồm 02 người:

 1. Biện Thành Hiếu - Quản lý cơ sở vật chất;
 2. Nguyễn Văn Hòa - Nhân viên Kỹ thuật.


Tổ Dịch vụ xe buýt gồm 7 người:

 1. Doãn Trường Giang - Quản lý;
 2. Biện Thành Hiếu - Lái xe;
 3. Nguyễn Xuân Hải - Lái xe;
 4. Nguyễn Quang Bình - Lái xe;
 5. Viên Đức Đạo - Lái xe;
 6. Nguyễn Văn Hòa - Giám sát viên;
 7. Phạm Thị Ngoãn - Giám sát viên.

Bản quyền © 2021 Blue Sky Academy