Nhân viên Hành chính - Phục vụ

10-11-2017


Tổ Văn phòng gồm có 05 người:

 1. Doãn Trường Giang - Phụ trách Công nghệ thông tin, Chủ tịch Công đoàn;
 2. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phụ trách tài chính, kế toán;
 3. Trần Thị Quỳnh Trang - Phụ trách nhân sự, tuyển sinh;
 4. Biện Thành Hiếu - Phụ trách Cơ sở vật chất;
 5. Nguyễn Lê Khánh Huyền - Nhân viên tuyển sinh.

Tổ Bếp gồm có 11 nhân viên, gồm:

 1. Nguyễn Thị Hồng Trang - Giám sát chung;
 2. Biện Thị Mến - Kế toán bán trú;
 3. Nguyễn Thị Hà;
 4. Cao Thị Thủy;
 5. Nguyễn Thị Mơ;
 6. Dương Thị Phương Thức;
 7. Nguyễn Thị Thanh;
 8. Nguyễn Thị Lam;
 9. Nguyễn Thị Hương;
 10. Võ Thị Loan;
 11. Lê Thị Lệ Sáng.

Tổ Vệ sinh Công nghiệp gồm có 05 nhân viên:

 1. Nguyễn Thị Loan - Tổ trưởng;
 2. Nguyễn Thị Phương;
 3. Võ Thị Long;
 4. Nguyễn Thị Thu.

Tổ Bảo vệ - Kỹ thuật gồm có 04 người:

 1. Nguyễn Văn Hòa - Kỹ thuật;
 2. Lê Đình Thực - Tổ trưởng Tổ Bảo vệ;
 3. Dương Xuân Tiến;
 4. Đặng Văn Đàn.

Nhân viên Y tế: Đậu Thị Quỳnh

Tổ Dịch vụ xe buýt gồm có 08 người:

 1. Nguyễn Xuân Hải - Lái xe;
 2. Nguyễn Quang Bình - Lái xe;
 3. Biện Thành Hiếu - Lái xe;
 4. Doãn Trường Giang - Lái xe;
 5. Nguyễn văn Hòa - Lái xe;
 6. Lê Thị Hồng - Giám sát viên;
 7. Nán Thị Hà - Giám sát viên;
 8. Nguyễn Trần Sơn - Giám sát viên.

Bản quyền © 2020 Blue Sky Academy