Giáo viên Mầm non

09-11-2017


Khối Mầm non gồm có 18 giáo viên, gồm:

 1. Ms. Đàm Thị Mến - Hiệu phó, Phụ trách chung;
 2. Ms. Trần Thị Mai Hương;
 3. Ms. Trần Thị Khánh Ly;
 4. Ms. Nguyễn Thị Quyên;
 5. Ms. Nguyễn Thị Hoài Phương;
 6. Ms. Phan Thị Ngọc Thúy;
 7. Ms. Nguyễn Thị Thu Trang;
 8. Ms. Nguyễn Thị Diệu Linh;
 9. Ms. Lê Thúy Trầm;
 10. Ms. Nguyễn Thị Trang;
 11. Ms. Nguyễn Thị Thêu;
 12. Ms. Ngô Ngọc Hân;
 13. Ms. Đàm Thị Điệp;
 14. Ms. Thái Thị Linh;
 15. Ms. Trần Thị Thắm;
 16. Ms. Võ Thị Hồng Hạnh;
 17. Ms. Nguyễn Thị Lan Anh;
 18. Ms. Nguyễn Thu Hà.

Bản quyền © 2021 Blue Sky Academy