Khối Mầm non

10-11-2017

Lớp 2A - Nguyễn Thị Quyên, Ngô Ngọc Hân và Cô Thái Thị Linh chủ nhiệm


Lớp 2B - Nguyễn Thị Diệu Linh, Đàm Thị Điệp và Cô Võ Thị Hồng Hạnh chủ nhiệm

Lớp 3A - Trần Thị Khánh Ly và Cô Nguyễn Thị Bích Thể chủ nhiệm

Lớp 3B - Nguyễn Thị Hoài Phương và Cô Trần Thị Thắm chủ nhiệm

Lớp 4A - Võ Thị Thảo và Cô Nguyễn Thu Hà chủ nhiệm

Lớp 4B - Phan Thị Ngọc Thúy và Cô Nguyễn Thị Lan Anh chủ nhiệm

Lớp 5A - Lê Thúy Trầm và Cô Nguyễn Thị Thêu chủ nhiệm

Lớp 5B - Nguyễn Thị Thu Trang và Cô Nguyễn Thị Trang chủ nhiệm

Bản quyền © 2022 Blue Sky Academy