Giáo viên Mầm non

09-11-2017


Khối học Mầm non gồm có 19 giáo viên, gồm:

 1. Cô Trần Thị Mai Hương;
 2. Cô Trần Thị Khánh Ly;
 3. Cô Nguyễn Thị Quyên;
 4. Cô Nguyễn Thị Hồng;
 5. Cô Nguyễn Thị Hoài Phương;
 6. Cô Võ Thị Thảo;
 7. Cô Phan Thị Ngọc Thúy;
 8. Cô Nguyễn Huyền Trang;
 9. Cô Nguyễn Thị Thu Trang;
 10. Cô Nguyễn Thị Diệu Linh;
 11. Cô Lê Thúy Trầm;
 12. Cô Nguyễn Thị Trang;
 13. Cô Nguyễn Thị Thêu;
 14. Cô Ngô Ngọc Hân;
 15. Cô Đàm Thị Điệp;
 16. Cô Thái Thị Linh;
 17. Cô Lê Thị Quỳnh Trang;
 18. Cô Trần Thị Thắm
 19. Cô Võ Thị Hồng Hạnh.

Bản quyền © 2020 Blue Sky Academy