Giáo viên Mầm non

09-11-2017

Khối học Mầm non gồm có 17 giáo viên, gồm:

 1. Ms. Trần Thị Mai Hương;
 2. Ms. Trần Thị Khánh Ly;
 3. Ms. Nguyễn Thị Quyên;
 4. Ms. Nguyễn Thị Hoài Phương;
 5. Ms. Phan Thị Ngọc Thúy;
 6. Ms. Nguyễn Thị Thu Trang;
 7. Ms. Nguyễn Thị Diệu Linh;
 8. Ms. Lê Thúy Trầm;
 9. Ms. Nguyễn Thị Trang;
 10. Ms. Nguyễn Thị Thêu;
 11. Ms. Ngô Ngọc Hân;
 12. Ms. Đàm Thị Điệp;
 13. Ms. Thái Thị Linh;
 14. Ms. Trần Thị Thắm;
 15. Ms. Võ Thị Hồng Hạnh;
 16. Ms. Nguyễn Thị Lan Anh;
 17. Ms. Nguyễn Thu Hà.

Bản quyền © 2021 Blue Sky Academy