Giáo viên Mầm non

09-11-2017

Khối học Mầm non gồm có 23 giáo viên, gồm:

 1. Cô Trần Thị Mai Hương;
 2. Cô Trần Thị Khánh Ly;
 3. Cô Nguyễn Thị Quyên;
 4. Cô Nguyễn Thị Hồng;
 5. Cô Nguyễn Thị Huyền;
 6. Cô Nguyễn Thị Hoài Phương;
 7. Cô Võ Thị Thảo;
 8. Cô Phan Thị Ngọc Thúy;
 9. Cô Nguyễn Huyền Trang;
 10. Cô Nguyễn Thị Thu Trang;
 11. Cô Nguyễn Thị Bích Thể;
 12. Cô Nguyễn Thị Diệu Linh;
 13. Cô Lê Thúy Trầm;
 14. Cô Nguyễn Thị Trang;
 15. Cô Đặng Thị Tuyền;
 16. Cô Nguyễn Thị Thêu;
 17. Cô Ngô Ngọc Hân;
 18. Cô Đàm Thị Điệp;
 19. Cô Thái Thị Linh;
 20. Cô Trần Thị Mai;
 21. Cô Phạm Thị Hòe;
 22. Cô Lê Thị Quỳnh Trang;
 23. Cô Trần Thị Thắm.

Bản quyền © 2019 Blue Sky Academy