Các kỳ thi Cambridge

22-11-2017Tại BSA, chúng tôi tổ chức các kỳ thi Cambridge Primary Checkpoint và Cambridge Secondary Checkpoint cho học sinh đã hoàn thành chương trình Cambridge Primary và Cambridge Secondary. Đây là các bài kiểm tra tùy chọn cho học viên vào năm cuối của chương trình Tiểu học và Trung học cơ sở với các môn tiếng Anh (English), tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (English as a second language), Toán học (Mathematics) và Khoa học (Science). Những bài kiểm tra này được chấm điểm bởi Cambridge. Học viên sẽ nhận được một bản chứng nhận thành tích sau khi hoàn thành Cambridge Primary Checkpoint và phụ huynh cũng sẽ nhận được một báo cáo chi tiết.

Kỳ thi Cambridge Primary Checkpoint đầu tiên tại BSA được tổ chức cho 09 học sinh lớp 6D vào ngày 18/10/2017 với 3 môn: English as a second Language, Mathematics và Science. Bài thi đang được chấm tại Cambridge và sẽ sớm được công bố kết quả.

Hiện tại, các học sinh lớp 9 của Blue Sky Academy cũng đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi Cambridge Secondary Checkpoint vào tháng 5/2018 .

Bản quyền © 2022 Blue Sky Academy