My image alt text

Chiều Chủ Nhật ngày 26/9/2020, Hội nghị Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh năm học 2020-2021 đã diễn ra tại Blue Sky Academy. Hội nghị đã tiến hành hiệp thương và bầu ra Ban thường trực đại diện Hội Cha mẹ học sinh năm học 2020-2021, gồm:

1. Ông Trần Hữu Tài: Chủ tịch Ban thường trực, phụ trách chung;

2. Bà Phạm Thị Thanh Hà: Phó Chủ tịch Ban thường trực - Phụ trách công tác tài chính, hậu cần và hoạt động khối lớp 6;

3. Bà Lê Thị Xuân: Phó Chủ tịch Ban thường trực - Phụ trách hoạt động khối Trung học;

4. Bà Nguyễn Minh Đức: Phó Chủ tịch Ban thường trực - Phụ trách hoạt động khối Tiểu học, hỗ trợ các hoạt động Đoàn, Đội, văn thể mỹ của nhà trường;

5. Bà Ngô Thị Thương Thương: Phó chủ tịch Ban thường trực - Phụ trách hoạt động khối Mầm non; hỗ trợ và giám sát nhà trường thực hiện chế độ dinh dưỡng của học sinh;

6. Bà Trần Vĩnh Ngọc: Ủy viên Ban thường trực - Phụ trách công tác thi đua, tuyên truyền; hỗ trợ các hoạt động của khối 4-5 tuổi Mầm non;

7. Bà Cù Thị Huyền Trang: Ủy viên Ban thường trực - hỗ trợ các hoạt động của khối lớp 2 Tiểu học;

8. Bà Lưu Thị Hồng Nhung: Ủy viên Ban thường trực - hỗ trợ các hoạt động của khối lớp 4 Tiểu học và hoạt động an toàn, phòng chống cháy nổ của nhà trường;

9. Bà Huỳnh Thị Phương Thảo: Ủy viên Ban thường trực - hỗ trợ các hoạt động của khối lớp 1 Tiểu học;

10. Bà Hoàng Thúy Phương: Ủy viên Ban thường trực - hỗ trợ các hoạt động của khối lớp 5 Tiểu học.

Một khởi đầu tốt chocuộc sống tốt đẹp hơn

Đăng ký tư vấn