SUPPORT STAFF

10-11-2017

Head Office:

 1. Doãn Trường Giang - IT manager;
 2. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Director of Finance;
 3. Trần Thị Quỳnh Trang - Director of HR;
 4. Biện Thành Hiếu - Facility Manager;
 5. Nguyễn Lê Khánh Huyền - Adimission Officer;
 6. Nguyễn Thị Hồng Trang - Head of Nutrition;
 7. Biện Thị Mến - Accountant Assistant;

Kinchen:

 1. Nguyễn Thị Hà;
 2. Lê Thị Lệ Sáng;
 3. Cao Thị Thủy;
 4. Dương Thị Phương Thức;
 5. Nguyễn Thị Thanh;
 6. Nguyễn Thị Lam;
 7. Võ Thị Loan;
 8. Phan Thị Na.

Cleaner & Heathcare Staff:

 1. Nguyễn Thị Loan - Tổ trưởng;
 2. Nguyễn Thị Phương;
 3. Võ Thị Long;
 4. Nguyễn Thị Thu;
 5. Nguyễn Thị Nhất - Nhân viên Y tế.

Security:

 1. Nguyễn Văn Hòa - Kỹ thuật;
 2. Lê Đình Thực - Tổ trưởng Tổ Bảo vệ;
 3. Dương Xuân Tiến;
 4. Đặng Văn Đàn.

Bus Service:

 1. Nguyễn Xuân Hải - Lái xe;
 2. Nguyễn Quang Bình - Lái xe;
 3. Biện Thành Hiếu - Lái xe;
 4. Doãn Trường Giang - Lái xe;
 5. Nguyễn Văn Hòa - Lái xe;
 6. Nán Thị Hà - Giám sát viên;
 7. Nguyễn Trần Sơn - Giám sát viên;
 8. Hoàng Thị Thoa - Giám sát viên.

Copyright © 2021 Blue Sky Academy