BSA Summer School 2023 bắt đầu từ ngày 05/6/2023, gồm 08 tuần với chủ đề "Hè lên rừng xuống biển", 60% chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm hè bổ ích, thú vị cho các học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở.

My image alt text
My image alt text
My image alt text
My image alt text
My image alt text

A better start fora better life

Consultation Register