Khối Mầm non

10-11-2017

Lớp 3A - Nguyễn Thị Huyền và Cô Thái Thị Linh chủ nhiệm


Lớp 3B - Nguyễn Thị Bích Thể và Cô Trần Mai Hương chủ nhiệm


Lớp 4A - Phan Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Trang và Cô Đàm Thị Điệp chủ nhiệm


Lớp 4B - Phạm Thị Hòe và Cô Nguyễn Thị Quyên chủ nhiệm


Lớp 5A - Cô Nguyễn Huyền Trang và Cô Lê Thúy Trầm chủ nhiệm


Lớp 5B - Cô Nguyễn Thị Thêu và Cô Võ Thị Thảo chủ nhiệm


Lớp 5C - Cô Lê Thị Quỳnh Trang và Cô Nguyễn Thu Tảng chủ nhiệm

Bản quyền © 2019 Blue Sky Academy