Khối Mầm non

10-11-2017

Lớp 2A - Trần Thị Thắm, Nguyễn Thị Diệu Linh và Cô Nguyễn Thị Hồng chủ nhiệm

Lớp 2B - Nguyễn Thị Quyên, Ngô Ngọc Hân và Cô Võ Thị Hồng Hạnh chủ nhiệm

Lớp 3A - Nguyễn Thị Mai Hương và Cô Thái Thị Linh chủ nhiệm

Lớp 3B - Nguyễn Thị Trang và Cô Nguyễn Thị Hoài Phương chủ nhiệm

Lớp 4A - Trần Thị Khánh Ly và Cô Đàm Thị Điệp chủ nhiệm

Lớp 4B - Nguyễn Thị Thêu và Cô Phan Thị Ngọc Thúy chủ nhiệm

Lớp 5A- Cô Nguyễn Thu Trang và Cô Lê Thị Quỳnh Trang chủ nhiệm

Lớp 5B - Cô Lê Thúy Trầm và Cô Võ Thị Thảo chủ nhiệm

Bản quyền © 2020 Blue Sky Academy