Ban lãnh đạo

13-09-2018

Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ trường, Hiệu trưởng


Cô Trần Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Chương trình & Nhân sựCô Nguyễn Thị Thanh Thủy - Giám đốc Tài chính


Thầy Trung Tuấn Dũng - Giám đốc Chương trình Tiếng Anh và IT


Thầy Trung Tuấn Cường - Giám đốc chiến lược

Bản quyền © 2022 Blue Sky Academy