CUỘC THI EMPIRE of the VAMPIRE

23-11-2021 Tin tức

🧙🏼‍♀️ Rất nhiều sáng tác ấn tượng đã được gửi về cuộc thi Empire of the Vampire, và sau đây là chủ nhân của các tác phẩm xuất sắc nhất:

🏆 Giải thưởng Sáng tác văn học xuất sắc thuộc về Trịnh Nguyễn Đình Nguyên - Lớp 6D;

🥇 Giải thưởng Sáng tác tranh xuất sắc thuộc về bạn Bùi Khánh Lâm - Lớp 8D và Ngô Phương Chi - Lớp 9D;

🎖Giải thưởng Hóa trang xuất sắc thuộc về:

- Hoàng Đức Anh - Lớp 2D

- Nguyễn Lưu Mỹ Mỹ - Lớp 1E

- Hoàng Nguyễn Nhật Minh - Lớp 2E

- Phan Trúc Linh - Lớp 8D

🏆 Giải thưởng Video xuất sắc thuộc về bạn Nguyễn Gia An - Lớp 4D.

Bản quyền © 2021 Blue Sky Academy