Thông báo đi học trở lại

27-04-2020 Tin tức

Thực hiện công văn số 661/SGD&ĐT-VP ra ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, kết hợp tham khảo ý kiến lãnh đạo ngành cấp trên dựa theo tình hình thực tế của trường, Blue Sky Academy thông báo:

  • Thời gian đón học sinh toàn trường đi học trở lại: Thứ Hai, ngày 04 tháng 5 năm 2020;
  • Để tiếp tục phòng ngừa dịch bệnh Covid 19, những học sinh bị sốt hay có biểu hiện viêm đường hô hấp vui lòng chưa đến trường và báo lại cho nhà

trường;

  • Nhà trường sẽ tiến hành nghiêm túc các biện pháp kiểm tra y tế và kiểm soát dịch bệnh ngay từ cổng trường.
  • Phụ huynh vui lòng đón/ trả học sinh ở khu vực yêu cầu, không di chuyển vào các khu nhà học.

Ban giám hiệu nhà trường trân trọng thông báo!


Bản quyền © 2020 Blue Sky Academy