Science Fair - Hội chợ khoa học lần thứ Nhất

10-12-2019 Tin tức

“Phương pháp thích đáng nhất để nghiên cứu đặc tính của sự vật là suy luận xuất phát từ những cuộc thí nghiệm” – Isaac Newton.

Đăng kí nhóm, xác định đề tài ngay từ đầu năm học và tiến hành những lần thực hành, thí nghiệm xuyên suốt cả học kì, Science Fair – Hội chợ Khoa học lần đầu tiên đã được tổ chức trong sự hào hứng chờ đợi của các bạn học sinh từ nhóm lớp 3 – 10.

15 nhóm dự thi với 15 dự án đã có thời gian thuyết trình, thí nghiệm để thuyết phục Ban giám khảo và các bạn học sinh hiểu để bình chọn cho mình.

Bản quyền © 2021 Blue Sky Academy